Disclaimer

Setiap bitcoin yang dibeli mestilah tidak terlibat dengan sebarang kegiatan haram di Malaysia.

Penjual dan pembeli yang memulakan aktiviti jual beli bitcoin dengan merujuk website ini, adalah serta-merta dianggap telah membaca dan bersetuju dengan semua peraturan dan cadangan yang diberikan.

Penjual dan pembeli adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas urusan jual beli yang dilakukan (contoh: keselamatan email, kata laluan online banking, katalaluan wallet bitcoin, pemasangan perisian anti-virus dan sebagainya.)

@Asrolfadli tidak bertanggungjawab keatas kerugian sekiranya berlaku kerugian di antara penjual dan pembeli. Namun, @Asrolfadli akan membantu untuk memberikan maklumat berkenaan sekiranya berlaku aktiviti penipuan di dalam jual beli bitcoin. Diingatkan sekali lagi supaya penjual dan pembeli harus bertanggungjawab untuk memastikan setiap urusniaga yang dijalankan mengikut garis panduan yang telah dinyatakan di dalam group bitcoin hypermarket.